nätverksträff_SW_MG_8951

Hållbar nätverksträff

Idrottens kanske starkaste affärsnätverk WCR2019 hade på onsdagskvällen en ny givande nätverksträff under temat Hållbarhet.
Jämtkraft stod för värdskapet och inledde kvällen med en intressant presentation av deras egna Susanne Persson som berättade hur Jämtkraft hanterar sin verksamhet runt kvällens tema.

Lina Bjerke som är doktor i nationalekonomi vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping tog därefter vid och gav sin syn på vad som påverkar regioners förmåga att utvecklas, särskilt vad som sker
i dynamiken stad – landsbygder. Linda berättade kärnfullt kring hur kommuner ska lyckas vara attraktiva
platser för boende och företagande, och vilken betydelse det har för kompetensförsörjning, förnyelse och tillväxt.

nätverksträff_SW_MG_8939

Från Region Jämtland Härjedalen kom Ulf Von Sydow som där jobbar som utvecklingsstrateg.
Under rubriken ”Hur står det till i Jämtlands län” visionerade han hur vårt nätverk WCR2019 kan vara en stark aktör i den fortsatta utvecklingen.

Maten och samtalen var som vanligt näringsrika och gav smak för fortsatt närvaro på nätverksträffarna.

Kvällen avslutades med att de båda VM:ena, alpint och skidskytte, gav en kärnfull inblick i hur ämnar förhålla sig till att vara Hållbara även efter 2019.