Vad är WCR 2019?

World Championships Region 2019, förkortat WCR 2019, är ett partnerskap och nätverk där medlemmarna delar visionen:
VM-regionen Jämtland Härjedalen är världsklass!

Affärsidén baseras på att med de två världsmästerskapen som grund utveckla ett unikt gränsöverskridande nätverk, där näringsliv i samverkan med organisationer och offentlighet förstärker hållbar tillväxt och utveckling i VM-regionen.

Vår målgrupp är regionens näringar och intressenter, andra eventarrangörer samt nationella och internationella aktörer, som har ett intresse av att verka i eller etablera sig i regionen.
Offentligheten är en målgrupp särskilt kopplat till de aktiviteter i satsningen som skall arbeta för att stärka regionens varumärke och attraktion.

Genom ett antal årligen arrangerande nätverksträffar erbjuds:
–      Erfarenhetsutbyte och besök på andra internationella events
–      Partnerträffar/affärsnätverk
–      Företagsutveckling/kompetensutveckling
–      och inte minst… Association och stolthet – världsklass!

 

Kärnvärden som genomsyrar vårt arbete är därför:
–      Samverkan
–      Före-, under- och efterperspektiv
–      Nytänkande och innovation
–      Glädje och framtidstro
–      Kvalitet och professionalitet
–      Handlingskraft

  

Vi lever i en värld som blir allt mer föränderlig och förunderlig. Vi vill därför fokusera verksamheten kring tre strategiska områden:
–      Internationalisering
–      Hållbarhet
–      Digitalisering

Våra nätverksträffar kommer tematiseras kring ett eller flera av dessa.

 

Verksamhetsmål 2019

–       Involvera minst 300 regionala partnerföretag

–       Involvera samtliga länets 8 kommuner

–       Involvera minst 30 utomregionala aktörer