Partnerkoncepten

Ett brett och engagerat samarbete över hela regionen är grundförutsättningen för att ta VM-vintern 2019 till nya nivåer. Tillsammans kan vi skapa ett nytt kreativt och internationellt nätverk samt befästa Jämtlands position som en hållbar, innovativ och sportig framtidsregion.

WCR2019_Partner1

Founder

Som Founder utgör ni den absoluta stommen i det gemensamma affärsnätverk som ska verka för att utveckla regionen affärsmässigt, men även inom andra områden. På den här nivån återfinns de som vill göra avtryck och andas framtid. Vägledare som inspirerar, entusiasmerar och tar höjd. Foundern är en stark förebild i det nätverk som rätt förvaltat kan ge enorma synnergieffekter för lokalt näringsliv, för Jämtland-Härjedalen och för Sverige.
Förutom de affärsmässiga möjligheterna garanterar ert sponsorskap en plats först i kön på de evenemang, studieresor och idrottsupplevelser som vi tillsammans ska genomföra och en central plats i vår exponering.

WCR2019_Partner2

Executive Partner

Som Executive Partner är ambitionen att tillsammans skapa en dynamisk tillväxt för hela regionen och bestående värden långt efter tävlingarnas avslutande. En Executive Partner är en katalysator för kraftsamling och utveckling som aktivt bidrar till att skapa och öka de ekonomiska möjligheterna för att genomföra attraktiva evenemang inom sport, musik, konst och miljö till gagn för besökare, näringsliv och boende i regionen. Detta sponsorskapet ger förtur till våra mest exklusiva nätverksträffar, evenemang, studieresor och idrottsupplevelser.

WCR2019_Partner3

Partner

Som Partner spelar ni en aktiv och viktig roll för att se till att våra VM-tävlingar blir en tillgång för framtida investeringar. Genom medlemskapet får ni en möjlighet att i ett tidigt skede vara med och påverka vilken profil och riktning som vår VM-region ska ta och tillsammans skapar vi en unik arena för såväl vinteridrott som andra arrangemang. Medlemskapet berikar ditt nätverk och ni får möjligheter att göra affärer under resans gång, även efter 2019.

WCR2019_Partner4

Supporter

Som Supporter delar ni vår målsättning om en VM-region bortom alla förväntningar. En supporter ser den unika möjligheten att lyfta årets alla säsonger och göra Jämtland-Härjedalen till en attraktiv plats att bo och verka i, och borgar för att idéer blir till handling för utvecklad infrastruktur, produkt- samt tjänsteutveckling.

Här kan du läsa mer om innehåll och nivåer för de olika partnerskapen i WCR 2019